Sjötullsgatan 2, Västerås

Tullkammaren festvåning går att reservera för upp till 60 personer sittande eller 90 personer vid mingelarrangemang.

Nyheter